English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Trombon, Carnyx, Live-electronics ve štole Josef (Josef Gallery)

Název předmětu:
Trombon, Carnyx, Live-electronics ve štole Josef (Josef Gallery)
Kód předmětu:
101MTC
Typ předmětu:
Studijní plán Obor Skladba (Mg) - specializace elektroakustická hudba – povinně volitelný předmět
Studijní plán Obor Skladba (Bc) – povinně volitelný předmět
Studijní plán Obor Skladba (Mg) - specializace skladba – povinně volitelný předmět
Úroveň předmětu:
bakalářský, magisterský
Ročník studia:
předmět nemá určen ročník studia
Semestr, kdy je předmět vyučován:
letní
Počet přidělených kreditů ECTS:
1
Jméno vyučujícího:
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Workshop + přednáška formou modulu

HARMONOGRAM

PONDĚLÍ, 3.4. - WORKSHOP

(Gotická věž, HAMU, Malostranské náměstí 13, P1)

14.00 - John Kenny - přednáška Contemporary Trombone Techniques (veřejné)

15.30 - Matthew Fairclough - prezentace Live Electronics in MAX/MSP (veřejné)

16.00 - workshop Josef Gallery (jen pro registrované)

ÚTERÝ, 4.4. - WORKSHOP

(Gotická věž, HAMU)

9.00 - workshop Josef Gallery (jen pro registrované)

STŘEDA, 5.4. - KONCERT Josef Gallery (štola Josef, Smilovice 93, Chotilsko)

10.00 - sraz u HAMU, workhshop Josef Gallery (jen pro registrované)

16.00 - koncert Josef Gallery (veřejné)

Forma studia:

Modulová výuka

Předpoklady a další požadavky:

Workshop je vhodný pro studenty HAMU (skladba, pozoun, zvuková tvorba) a FAMU (CAS, zvuková tvorba, střihová skladba).

Výhodou (nikoliv však podmínkou) je vlastní laptop s instalací softwaru ProTools, Cubase nebo Audacity, vlastní sluchátka a vlastní audio-rekordér. Na místě budou k dispozici 3 počítače se zvukovým softwarem ProTools a omezený počet audiorekordérů a sluchátek.

Obsah kurzu:

John Kenny je přední britský pozounista a hráč na starokeltský nástroj carnyx, který vyučuje hru na pozoun a interpretaci soudobé hudby na Guildhall School of Music and Drama v Londýně a Royal Scotish Academy v Edinburghu.

Matthew Fairclough je skladatel a multimediální umělec, vedoucí oddělení hudebních technologií na University of Liverpool.

Workshop / modul Josef Gallery připravilo toto vynikající umělecké duo ve spolupráci s Katedrou skladby HAMU a výzkumným pracovištěm ČVUT - Podzemní laboratoř Josef. Studenti všech úrovní budou mít možnost nahlédnout do tvůrčí kuchyně obou umělců a pod jejich vedením vytvořit vlastní hudební miniatury, které budou v rámci workshopu uvedeny ve štole Josef.

Součástí workshopu jsou přednášky obou umělců, praktická část tvorby miniatur pro pozoun a live-electronics a prezentace studentských prací vzniklých v rámci workshopu ve štole Josef.

Workshop je vhodný pro studenty HAMU (skladba, pozoun, zvuková tvorba) a FAMU (CAS, zvuková tvorba, střihová skladba).

Doporučená nebo povinná literatura:

Text je v přípravě.

Hodnoticí metody a kritéria:

Realizace krátké skladby v rámci workshopu. Účastníci mají na výběr mezi tvorbou studie pro pozoun nebo vypracování softwarového patche v programu MAX/MSP. Pokročilí studenti mohou vypracovat oboje.

100% účast v pondělí (14-19h), úterý (9-13h), středu (celý den – cesta do štoly Josef).

Jazyk výuky:
anglicky
Platnost dat k 24. 7. 2017