English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Úvod do oborů FAMU

Název předmětu:
Úvod do oborů FAMU
Kód předmětu:
300UOF
Typ předmětu:
Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář – povinný předmět
Studijní plán Režie - bakalář – povinný předmět
Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář – povinný předmět
Studijní plán Kamera - bakalář – povinný předmět
Studijní plán Produkce - bakalář – povinný předmět
Studijní plán Střihová skladba - bakalář – povinný předmět
Studijní plán Fotografie CZ - bakalář – povinný předmět
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář – povinný předmět
Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář – povinný předmět
Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář – povinný předmět
Úroveň předmětu:
Ročník studia:
Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář – 1. ročník
Studijní plán Režie - bakalář – 1. ročník
Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář – 1. ročník
Studijní plán Kamera - bakalář – 1. ročník
Studijní plán Produkce - bakalář – 1. ročník
Studijní plán Střihová skladba - bakalář – 1. ročník
Studijní plán Fotografie CZ - bakalář – 1. ročník
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář – 1. ročník
Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář – 1. ročník
Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář – 1. ročník
Semestr, kdy je předmět vyučován:
zimní
Počet přidělených kreditů ECTS:
1
Jméno vyučujícího:
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Student získá globální přehled o struktuře, náplni výuky a základních tématech všech oborů vyučovaných na FAMU.

Forma studia:

Přednášky. Zadání písemných prací.

Předpoklady a další požadavky:

Předpoklady byly naplněny přijetím do studia.

Obsah kurzu:

Přednášky o oborech vyučovaných na FAMU, techniky badatelské práce.

Doporučená nebo povinná literatura:

Antologie textů k Úvodům - ke stažení zde: http://www.famu.cz/pro-studenty/uvody-a-praktika/antologie-pro-1-rocniky-famu/

Helena Bendová (ed.), Matěj Strnad (ed.): Společenské vědy a audiovize

https://www.namu.cz/item.php?item=283

Hodnoticí metody a kritéria:

Podmínkou klasifikace je účast na úvodním soustředění 1. ročníku v Poněšicích a účast na oborových přednáškách.

Klasifikace vychází z hodnocení vypracováných písemných prací (recenze a eseje podle aktuálního zadání a konspektu podle zadání zde: http://www.famu.cz/pro-studenty/uvody-a-praktika/zadani-konspektu/) a z hodnocení souborného znalostního testu.

Jazyk výuky:
česky
Platnost dat k 20. 9. 2017