English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Soubor oborových cvičení 5

Název předmětu:
Soubor oborových cvičení 5
Kód předmětu:
308OCS5
Typ předmětu:
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718-3roc – povinně volitelný předmět
Úroveň předmětu:
bakalářský
Ročník studia:
předmět nemá určen ročník studia
Semestr, kdy je předmět vyučován:
zimní
Počet přidělených kreditů ECTS:
2
Jméno vyučujícího:
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem cvičení je získání dalších zkušeností v práci se zvukem, posluchači mají prokázat technické, tvůrčí a organizační schopnosti.

Forma studia:

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování Úvodu do oboru zvuková tvorba, Praktika zvukové techniky, Souboru oborových cvičení 1+2

Obsah kurzu:

Soubor praktických cvičení, která mají komplikovanější stavbu. Posluchači již využívají získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti.

Doporučená nebo povinná literatura:

-

Hodnoticí metody a kritéria:

Komisionelní hodnocení předložených cvičení a povinných písemných explikací.

Jazyk výuky:
česky
Platnost dat k 17. 12. 2017