English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Oborový seminář KZT 7

Název předmětu:
Oborový seminář KZT 7
Kód předmětu:
308OS7
Typ předmětu:
povinný předmět
Úroveň předmětu:
Ročník studia:
1. ročník
Semestr, kdy je předmět vyučován:
zimní
Počet přidělených kreditů ECTS:
1
Jméno vyučujícího:
Jan ČENĚK, Vladimír SKALL
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Předávání znalostí a praktických zkušeností odborníky z praxe.

Forma studia:

Rozprava nad vytčenou odbornou problematikou.

Předpoklady a další požadavky:

Schopnost analýzy a reflexe oborové problematiky.

Obsah kurzu:

Předmět umožňuje společná profesní setkávání studentů bez rozdílu ročníků s pozvanými absolventy oboru, případně s dalšími odborníky. Seminář je tedy jakousi profesní platformou, kde zkušenější mistři zvuku předvádějí svoje práce, sdělují svým mladším kolegům své zkušenosti nabyté v praxi a zodpovídají jejich dotazy.

Doporučená nebo povinná literatura:

Nejsou žádné požadavky na předběžné studium konkrétní literatury.

Hodnoticí metody a kritéria:

Podmínky akreditace: prezence a aktivní účast na seminářích.

Jazyk výuky:
česky
Platnost dat k 24. 11. 2017