English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Přehled dějin světové kinematografie 2

Název předmětu:
Přehled dějin světové kinematografie 2
Kód předmětu:
373DSK2
Typ předmětu:
Studijní plán Dramaturgie činoherního divadla (M.A.) – volitelný předmět
Studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.) – volitelný předmět
Studijní plán Režie činoherního divadla (M.A.) – volitelný předmět
Studijní plán Scénografie - film a televize (M.A.) – povinně volitelný předmět
Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - magistr-1718 – volitelný předmět
Studijní plán Režie - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Režie - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Studijní plán Režie - magistr-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Studijní plán Dokumentární tvorba - magistr-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Kamera - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Kamera - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Studijní plán Kamera - magistr-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Produkce - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Produkce - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Studijní plán Produkce - magistr-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Studijní plán Střihová skladba - magistr-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1718-3roc – povinně volitelný předmět
Studijní plán Fotografie CZ - magistr-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Fotografie CZ: Restaurování fotografie- 2013 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Studijní plán Zvuková tvorba - magistr-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Studijní plán Animovaná tvorba - magistr-1718 – povinně volitelný předmět
Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Studijní plán Audiovizuální studia - magistr-1718 – povinně volitelný předmět
Úroveň předmětu:
bakalářský
Ročník studia:
Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Studijní plán Režie - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Režie - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Studijní plán Kamera - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Kamera - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Studijní plán Produkce - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Produkce - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Střihová skladba - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Semestr, kdy je předmět vyučován:
letní
Počet přidělených kreditů ECTS:
2
Jméno vyučujícího:
Jan BERNARD
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Forma studia:

Základní formou výuky je přednáška, doplněná ukázkami filmů a studijní projekcí.

Informace z přednášek si studenti doplňují studiem uvedené literatury a individuálním „blízkým čtením“ doporučených filmů.

Předpoklady a další požadavky:

Znalost dějin světové kinematografie do r. 1945, obecná znalost světové literatury, výtvarného umění a fotografie a světových dějin. Rovněž znalost angličtiny.

Obsah kurzu:

Třísemestrální přednáška dějin světového filmu je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dipozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů.

Čtyřicátá – šedesátá léta

1. (14.2.) Animovaný film český a světový 1930 - 1960

Přednášející: Edgar Dutka

Projekce: Berthold Bartosch: Myšlenka (1932)

2.film Jiří Trnka: Staré pověsti české (1952)

Doplňková literatura: Dutka, Edgar: Minimum z dějin světové animace. NAMU, Praha 2004; Scénáristika animovaného filmu / minimum z historie české animace, NAMU, Praha 2006

2.(21.2.) Ruská a německá kinematografie 1930-45 (film a propaganda)

Přednášející:Jan Bernard

Projekce: Žid Sűss (Veit Harlan), dvd

2.film: Čapajev (Vasiljevové, 1934)

Doplňková literatura: Jireš, Jaromil: Totalitní kýč (dostupné v knihovně FAMU); Taylor, Richard: Filmová propaganda:Sovětské Rusko a nacistické Německo. Academia, Praha 2016; Kašpar, Lukáš: Český hraný film a filmaři za protektorátu: propaganda, kolaborace, rezistence. Libri, Praha 2007

3. (28.2.) Británie a skandinávské země po válce

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Pas do Pimlica (Henry Cornelius, 1949) dvd

2. film: Slovo (1955, Carl Theodor Dreyer

4. (7.3.) Skandinávie v 60. a 70. letech

Přednášející: Viera Langerová

Projekce: Persona (1966) Ingmar Bergman

2. film Elvira Madiganová (1967) Bo Widerberg

Další filmy: Pramen panny (1960), Mlčení (1965) a Šepoty a výkřiky ( 1973) Ingmar Bergman

Emigranti (1970) Jan Troell, Válečné hry (The War Games) 1962 Mai Zetterling,

Adalen 31 (1969) Bo Widerberg, Jsem zvědavá - žlutá (1967) a Jsem zvědavá -modrá (1968) Vilgot Sjoman,

Doplňková literatura: Merhaut, Václav: Tradice a současnost švédského filmu. ČsFÚ Praha, 1989

5. (14.3.) Francouzská kinematografie po válce

Přednášející: Helena Bendová

Projekce: Jede, jede poštovský panáček ( Jacques Tati) film z NFA

2. film: Orfeus (1949, Jean Cocteau, dvd v knihovně)

6. (21.3.) Poválečný film v Itálii a v Německu

Přednášející: Vít Janeček

Projekce: Zloději kol (1948, Vittorio De Sica)

2. film: Paisa (1946, Roberto Rossellini

7. (28.3.) Francie – nová vlna 60 . let a 70. léta

Přednášející: Vít Janeček

Projekce: Slečinky z Rochefortu (1967, Jacques Demy, event. Paraplíčka ze Cherbourgu) film z NFA

2. film: A co dále Baltazare (1966, Robert Bresson

Doplňková literatura: Monaco, James: Nová vlna, AMU, Praha 2001

8. (4.4.) Sovětská kinematografie 60. let

Přednášející: Tomáš Hála

Projekce: Kavárna Tři topoly (Taťána Lioznova, 1967) film z NFA + Chlapec a holub (1961, A. Končalovskij, dvd)

2.film: Stíny zapomenutých předků (Sergej Paradžanov, 1965, dvd)

Doplňková literatura: Bernard, Jan: Národní kinematografie Sovětského svazu. ČsFÚ Praha, 1989

9. (11.4.) Americká filmová avantgarda 40. – 60. léta

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: M. Derenová, A. Hammid: At Land (1943); Kenneth Anger Fireworks (1947);

Robert Frank: Pull My Daisy (1959); Stan Vanderbeek: Science Friction ( 1959), Robert Breer: Eyewash (1959), Stan Brakhage: Mothlight (1963), Stan Brakhage: Dog Star Man (1961-64), Paul Sharits: T,O,U,C,H,I,N,G (1968), Bruce Conner: Report (1963-67), James Whitney: Lapis (1963-66), Jonas Mekas: Walden: Diaries, Notes & Sketches (1969). /všechny tyto filmy na DVD nebo VHS z videotéky FAMU/

Doplňková literatura: P. Adams Sitnery: Visionary film.

10. (18.4.)

Dokumentární film 1940-59

Přednášející: Petr Kubica

Projekce: Alain Resnais: Nuit et brouillard / Noc a mlha (1955), Jean Rouch: Moi un noir / Já, černoch (1958); Ukázky z filmů: Frank Capra: Why We Fight (1942-1945), Jean Painlevé: Le vampire (1945), Joris Ivens: Indonesia Calling (1946), Robert Flaherty: Louisiana Story (1948), Georges Franju: Le sang des bêtes (1949), Bert Haanstra: Spiegel van Holland (1950), Chris Marker: Lettre de Sibérie (1957), Lionel Rogosin: On the Bowery (1957), Richard Leacock: Primary (1960)

Doplňková literatura: Erik Barnouw: Documentary: A History of the Non-Fiction Film, Jack C. Ellis, Betsy A. McLane: A New History Of Documentary Film; Guy Gauthier: Dokumentární film, jiná kinematografie; Bill Nichols: Úvod do dokumentárního filmu

11. (25.4.) Asijské kinematografie do 60. let

Přednášející: Jaromír Blažejovský

Projekce: Onibaba (l964, r. Kaneto Šindó), nebo Povídky o bledé luně po dešti (1953, Kendži Mizoguči) jeden z filmů z NFA

2. film: Rašómon (1950, Akira Kurosawa)

12. (2.5.) Vznik latinskoamerických kinematografií a nástup nových vln v Latinské Americe

Přednášející: Viera Langerová

Projekce: Bůh a ďábel v zemi slunce (1964) Glauber Rocha.

2. film: Žena z přístavu, r. Arcady Boytler

Další filmy: Krev kondora nebo Hlavní nepřítel - obojí režie Jorge Sanjines nebo Severní předměstí Ria nebo Vyprahlé životy obojí Nelson Pereira dos Santos nebo Zelená stěna režie Robloy Godes nebo Bye bye Brasil, režie Carlos Diegues nebo Revoluční Mexiko režie Paul Leduc ,María Candelaria

13. (9.5.) Poválečný americký film (do konce 50. let) I

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Příšera z černé laguny (Jack Arnold), Marty (Delbert Mann)

2. film: Sunset boulevard (1950, Billy Wilder)

14. (16.5.) Poválečný americký film (do konce 50. let) II

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: V pravé poledne (1952, F.Zinneman)

2. film: Rebel bez příčiny (1955, Nicholas Ray)

Doporučená nebo povinná literatura:

Povinná:

kniha Davida Bordwella a Kristin Thompsonové Dějiny filmu, NAMU+NLN Praha 2007. (Studenti FAMU denního studia mají možnost do vyprodání části takto vymezeného nákladu zakoupit knihu v knihovně FAMU se slevou.) Stačí přečíst vždy jen tu část této knihy, která se zabývá obdobím probíraným na přednáškách daného semestru.

Doplňková:

D´Agostini, Paolo: Legendární filmy, Praha 1989; Sova, Dawn B.: Zakázané filmy, Praha 2005; Toterberg, Michael (ed): Lexikon světového filmu, Praha ? Litvínov 2005); doplňková literatura k jednotlivým přednáškám je pak většinou k nalezení v jejich sylabech na webových stránkách CAS

Hodnoticí metody a kritéria:

Každý (ze tří) semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film. (Kromě velice významných a signifikantních případů nebude požadována znalost přesného roku produkce jednotlivých filmů či fenoménů: stačí jejich zařazení s přesností +/- 5 let, např. polovina 20. let, přelom 40. a 50. let, počátek 60. let apod.)

Podmínkou klasifikace je docházka - účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence!

Jazyk výuky:
česky
Platnost dat k 18. 7. 2018