English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Společná AV cvičení 1

Název předmětu:
Společná AV cvičení 1
Kód předmětu:
308SAVIC1
Typ předmětu:
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718 – povinný předmět
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718-3roc – povinný předmět
Úroveň předmětu:
Ročník studia:
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718 – 1. ročník
Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1718-3roc – 1. ročník
Semestr, kdy je předmět vyučován:
letní
Počet přidělených kreditů ECTS:
6
Jméno vyučujícího:
Jan ČENĚK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem cvičení je kromě zvládnutí zvolené technologie rovněž prokázání tvůrčích předpokladů. Je to jedna z prvních příležitostí, kdy mají studenti příležitost pěstovat v praxi vztahy mezi členy výrobního kolektivu.

Forma studia:

Společné (mezioborové) praktické cvičení. V přípravné fázi analýza námětů, hledání možností zvukové realizace. V postprodukčním období konzultovaná tvorba kompletní zvukové složky. Završení veřejnou projekcí v rámci celého ročníku.

Předpoklady a další požadavky:

Aktivní přístup k práci v průběhu příprav a natáčení i v postprodukci. Průběžné konzultace s pedagogem. Absolvování Semináře zvukové tvorby 1, Základů počítačového zpracování zvuku, Semináře zvukové dramaturgie

Obsah kurzu:

1) AV cvičení s KDT (Autorská reportáž, Můj pohled, na kterém mi záleží)

Dvě společná praktická cvičení se studenty KDT jsou seznámením se zvukově technickými prostředky a technologickými postupy na konkrétním zadání - tvorbě AV díla.

2) AV cvičení s KR (Malá etuda, Velká etuda)

Dvě praktická cvičení se studenty KR mají za úkol seznámit posluchače se základními technologickými postupy na konkrétním zadání - výrobě AV díla. Jde o první zkušenost s tvůrčí spoluprací většího rozsahu v rámci školy.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:

Komisionelní hodnocení úrovně splnění praktického zadání.

Jazyk výuky:
česky
Platnost dat k 25. 3. 2018