English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Audiovizuální seminář 9

Název předmětu:
Audiovizuální seminář 9
Kód předmětu:
373AS9
Typ předmětu:
povinný předmět
Úroveň předmětu:
magisterský
Ročník studia:
2. ročník
Semestr, kdy je předmět vyučován:
zimní
Počet přidělených kreditů ECTS:
1
Jméno vyučujícího:
Martin BLAŽÍČEK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s tématy současného umění s důrazem na oblast nových médií prostřednictvím série přednášek hostujících pedagogů, teoretiků a umělců.

Forma studia:

Přednáška a diskuze.

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou.

Obsah kurzu:

Přednáška a diskuze s pozvaným hostem na vybraná témata z oblasti teorie, historie a praxe současného umění s důrazem na oblast nových médií. Přednáškový cyklus je realizován v rámci projektu hostujících pedagogů OpenEye.

Doporučená nebo povinná literatura:

Nejsou.

Hodnoticí metody a kritéria:

Na závěr semestru student odevzdá jeden esej o délce alespoň dvou normostran (3600 znaků) reflektující přednášku kteréhokoli z hostů. Mělo by jít o analýzu přednášky a formulaci vlastních názorů a postojů v přednášce nastíněných.

Jazyk výuky:
česky
Platnost dat k 18. 7. 2018