English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

doc. MgA. Tomáš PETRÁŇ, PhD.

Email:
tomas.petran@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • Kábele Tomáš – Reality show: teorie, vývoj a příklady z praxe výroby v České republice
  • Bagdasarova Jaroslava – Transkulturní film: tvorba Davida MacDougalla
  • Bagdasarova Jaroslava – Prostor a obzor. Přemístění v epoše vizuálního zvratu
  • BcA. Moravčíková Darina – Stereoskopie v českém autorském filmu
  • MgA. Klímová Blanka – Zrod mýtu o Draculovi a jeho proměna nejen v dějinách filmu
Platnost dat k 18. 7. 2018