English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Volitelné předměty FAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
305AP1 Autorské právo 1 česky Z 2 2/T
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky ZK 3 5/T ZK 3 5/T
304ECINT1 Cinematography Theory 1 anglicky ZK 1 2/T
304EDW1 Digital Workflow 1
 
česky Z 1 2/T
304EDW2 Digital Workflow 2 česky ZK 2 2/T
303DF1 Dokumentární fotografie 1 česky Z 1 2/T
301DAS1 Dramaturgická analýza scénáře 1 česky Z 2 26/S
309DAS3 Dílna (scénář) 3 česky Z 1 3/T
309DAS5 Dílna (scénář) 5 česky Z 1 3/T
373DVU1 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 1
 
česky Z 1 2/T
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 česky ZK 3 2/T
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2/T
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky ZK 3 4/T
308FZ Film a život česky Z 1 14/S Z 1 14/S
311UNF Filming The Unfilmable anglicky Z 2 2H/W Z 2 2H/W
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Z 1 16/S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2
 
česky Z 1 16/S
305FTS3 Filmová a televizní scénografie 3
 
česky Z 1 16/S
304FIL1 Filmová laboratoř 1 česky ZK 2 2/T
305FIPR1 Filmová produkce 1 česky Z 2 1/T
304FITE Filmová technika a technologie česky ZK 2 2/T
302FR1 Filmová řeč 1 česky Z 1 2/T
305FM1 Filmový marketing 1 česky Z 2 2/T
305FM2 Filmový marketing 2
 
česky Z 2 2/T
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky ZK 2 2/T
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky ZK 3 26/T
311GL1 Guest Lecture 1 anglicky Z 1 3/T
309HMG1 Herectví 1
 
česky Z 1 3/D
309HMG3 Herectví 3
 
česky Z 1 3/D
309HMG5 Herectví 5 česky Z 1 3/D
305HSTZ1 Historie a současnost televizních žánrů 1 česky Z 1 24/S
311HAN History of Animation anglicky ZK 3 2/T ZK 3 2/T
309HAF1 Hudba v animovaném filmu 1 česky ZK 1 2/T
309HAF2 Hudba v animovaném filmu 2
 
česky ZK 2 2/T
308HNA Hudební nauka česky ZK 1 13/S
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2/T
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6/T
303IPD Investigativní postupy a dokumentární film česky Z 3 2/T
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9/S
305KD1 Konzultační dílna KP 1 česky Z 1 9/S
301KD1 Konzultační dílna KSD 1
 
česky Z 1 9/S
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9/S
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3/T
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky ZK 3 2/T
300UMD Metodologický seminář
 
česky ZK 3 7/S
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2/T
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2/T
305OV Obchodní vztahy ve filmové distribuci
 
česky Z 2 14/S
305OVFD1 Obchodní vztahy ve filmové distribuci 1 česky ZK 3 2/T
301OSSD1 Oborový seminář KSD 1 česky Z 2 4/T
301OSSD3 Oborový seminář KSD 3 česky Z 2 4/T
301OSSD5 Oborový seminář KSD 5 česky Z 2 4/T
301OSSD7 Oborový seminář KSD 7 česky Z 2 4/T
301OSSD9 Oborový seminář KSD 9 česky Z 2 4/T
306OS1 Oborový seminář KSS 1 česky Z 1 26/S
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Z 1 26/S
306OS5 Oborový seminář KSS 5 česky Z 1 26/S
306OS7 Oborový seminář KSS 7 česky Z 1 26/S
373FS1 Otevřený filosofický seminář 1 česky Z 2 2/T
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2/T
303OS3 Otevřený seminář 3 česky Z 1 2/T
303OS5 Otevřený seminář 5 česky Z 1 2/T
303OS7 Otevřený seminář 7 česky Z 1 2/T
303OS9 Otevřený seminář 9 česky Z 1 2/T
305OS1 Otevřený seminář – současné trendy v kulturní oblasti 1 Z 1
305OS2 Otevřený seminář – současné trendy v kulturní oblasti 2
 
Z 1
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 česky Z 2 2/T
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2
 
česky Z 2 2/T
306VP Postava česky Z 2 16/S
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Z 1 2/T
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Z 1 26/S
305PEZ Produkce virtuální tvorby česky Z 2 2/T
305PO Programování a obchod česky ZK 3 2/T
302PR1 Projekce KR 1 česky Z 1 26/S
302PR3 Projekce KR 3 česky Z 1 26/S
302PR5 Projekce KR 5 česky Z 1 26/S
302PR7 Projekce KR 7 česky Z 1 26/S
302PR9 Projekce KR 9 česky Z 1 26/S
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 3/T
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 3/T
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 3/T
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1
300PPS0 Práce ve prospěch FAMU 10 česky Z 10 Z 10
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2 česky Z 2 Z 2
300PPS3 Práce ve prospěch FAMU 3 česky Z 3 Z 3
300PPS4 Práce ve prospěch FAMU 4 česky Z 4 Z 4
300PPS5 Práce ve prospěch FAMU 5 česky Z 5 Z 5
300PPS6 Práce ve prospěch FAMU 6 česky Z 6 Z 6
300PPS7 Práce ve prospěch FAMU 7 česky Z 7 Z 7
300PPS8 Práce ve prospěch FAMU 8 česky Z 8 Z 8
300PPS9 Práce ve prospěch FAMU 9 česky Z 9 Z 9
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2/T
305PR4 Právo 4 česky ZK 3 2/T
306PO3 Psychologie a profil osobnosti 3 ZK 2
306PO1 Psychologie osobnosti 1 česky Z 1 26/S
305PUBR1 Public Relations 1 česky Z 2 24/S
307PH1 Přednášky hostů 1 česky Z 1 13/S
307PH3 Přednášky hostů 3 česky Z 1 13/S
307PH5 Přednášky hostů 5 česky Z 1 13/S
307PHO7 Přednášky hostů 7 česky Z 1 13/S
307PHO9 Přednášky hostů 9 česky Z 1 13/S
373DSK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 2 6/T
373DSK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 2 6/T
373DECK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 2 6/T
373DECK2 Přehled dějin české kinematografie 2
 
česky ZK 2 6/T
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2/T
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1 česky Z 2 24/S
373RKV1 Reálie a kontexty vizuální kultury 1 česky Z 2 2/T
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Z 3 2/T Z 3 2/T
302SAV1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 česky Z 2 21/S
302SAV3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 česky Z 2 21/S
305MSSP Seminář strategického plánování pro filmové producenty česky Z 2 20/S
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky ZK 2 2/T
302MSFK1 Současná festivalová kinematografie pohledem dramaturgů přehlídky Be2Can 1 česky Z 2 3/D
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2/T
373SUF1 Současný umělecký film 1 anglicky, česky ZK 3 4/T
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2/T
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2/T
305TST1 Televizní seminář a trendy televizních formátů 1 česky ZK 3 2/T
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 česky Z 1 14/S
306TSS1 Teorie střihové skladby 1 česky ZK 2 3/T
306TSS2 Teorie střihové skladby 2 česky ZK 2 2/T
306TSS4 Teorie střihové skladby 4 česky ZK 3 2/T
305UK Umění komunikace česky Z 2 14/S
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Z 2 2/T
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 česky Z 1 2/T
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 česky ZK 2 2/T
300DL1 Vybrané kapitoly světové literatury 1
 
česky Z 2 2/T
300DL2 Vybrané kapitoly světové literatury 2
 
česky Z 2 2/T
300DD Vybrané kapitoly z dějin divadla
 
česky Z 2 2/T
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2/T
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 2 2/T
373VPH Vývoj počítačových her česky Z 2 4/T
300ZS1 Zahraniční stáž 1 česky Z 1 Z 1
300ZS10 Zahraniční stáž 10 česky Z 10 Z 10
300ZS15 Zahraniční stáž 15 česky Z 15 Z 15
300ZS2 Zahraniční stáž 2 česky Z 2 Z 2
300ZS20 Zahraniční stáž 20 česky Z 20 Z 20
300ZS25 Zahraniční stáž 25 česky Z 25 Z 25
300ZS3 Zahraniční stáž 3 česky Z 3 Z 3
300ZS30 Zahraniční stáž 30 česky Z 30 Z 30
308ZH Základy hudby česky ZK 2 2/T
373UVU1 Úvod do výtvarného umění 1 česky ZK 2 2/T
305SAT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky ZK 3 24/S
308ZAF1 Žánrové filmy 1 česky ZK 2 26/S
303ZSD1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2/T
Platnost dat k 20. 9. 2017